FAISNÉIS

BHUNAIGH RIALTAS NA HÉIREANN FÉILE NAOMH PÁDRAIG I SAMHAIN 1995.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • E-mail
FAISNÉIS

Is é príomhaidhm Fhéile Naomh Pádraig, ó cuireadh tús leis an bhféile, chun féile mhór bhliantúil idirnáisiúnta a fhorbairt timpeall ar saoire náisiúnta a mbeadh ‘úinéirí’ na féile, muintir na hÉireann, bródúil aisti. Is é cuspóir na féile tallann agus éachtaí muintir na hÉireann a léiriú ar iliomad stáitsí náisiúnta agus domhanda, agus gníomhaíonn sí mar thaispeántas spreagúil de scileanna na ndaoine – daoine de gach aois agus de gach cúlra sóisialta in Éirinn.

Ós rud é gurb í an saoire náisiúnta a cheiliúrtar i níos mó tíortha timpeall an domhain ná aon fhéile eile, is é Lá Fhéile Pádraig an lá inar mhian le gach duine bheith ina Éireannach.

Thugamar aghaidh ar an deis sin a thapú, agus aireachtáil náisiúnta agus idirnáisiúnta i dtaobh Lá Fhéile Pádraig i mBaile Átha Cliath a chlaochlú go hiomlán.  Tá an tír seo beo beathach leis an saghas sin d’fhuinneamh cruthaitheach, de smaointe agus de dhíocas a theastaíonn chun an beart a dhéanamh. Ba í ár sprioc na nithe thuas a shaothrú, ionas go mbeadh cuimhne mhaith ag cách ar ár saoire náisiúnta.

CÉN FÁTH AR CUIREADH TÚS LEIS AN BHFÉILE?

  • Chun féile náisiúnta a chur ar fáil a bheadh ar ceann de na ceiliúrtha is fearr ar domhan.
  • Chun fuinneamh agus brí a chruthú ar fud na hÉireann trí nuálaíocht, cruthaitheacht, rannpháirtíocht na cosmhuintire, agus gníomhaíocht mhargaíochta.
  • An deis agus an spreagadh a sholáthar do dhaoine de shliocht na hÉireann (agus iad siúd ar mhian leo gurbh Éireannaigh iad amanna) chun freastal ar an bhféile agus chun páirt a ghlacadh sa cheiliúradh samhlaíoch agus eispriseach.
  • Íomhá ghéar d’Éirinn mar thír chruthaitheach, ghairmiúil agus shofaisticiúil a mheallann réimse fairsing daoine a scaipeadh go hidirnáisiúnta.

Bhí an chéad Fhéile Pádraig Naofa ar siúl i gcaitheamh lá agus oíche amháin, an 17 Márta 1996, agus tá borradh tagtha ar an bhféile idir an dá linn agus ceiliúrtar an fhéile anois ar feadh 4-5 lá.

DÁTAÍ NA FÉILE AMACH ANSEO:

2019: Déardaoin an 14 – Dé Luain an 18 Márta


2020: Dé Sathairn an 14 – Dé Máirt an 17 Márta

Bíonn Lá Fhéile Pádraig i gcónaí ar siúl ar an 17 Márta.