Do Chuairt a Phleanáil

Is cathair ghleoite bhríomhar í Baile Átha Cliath ina bhfuil an oiread sin rudaí le déanamh ann.

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter
 • E-mail
Do Chuairt a Phleanáil

AN MBEIDH CUAIRT Á ThABHAIRT AGAT AR BHAILE ÁTHA CLIATH?

Is cathair ghleoite bhríomhar í Baile Átha Cliath ina bhfuil an oiread sin rudaí le déanamh ann. Más díol spéise duit an spórt, an stair, an ealaín nó an litríocht, nó más mian leat raon oidhreachta a leanúint, cuairt a thabhairt ar  , béile a bheith agat i gcaisleán nó loirg cheoltóirí iomadúla móra le rá de chuid Bhaile Átha Cliath a leanúint, bíonn rud éigin is díol spéise do chách i mBaile Átha Cliath! Is féidir leat teacht ar liosta iomlán na nithe is díol spéise ad do chuairteoirí anseo (nasc le láithreán gréasáin ‘Visit Dublin’) agus déan do thuras a phleanáil inniu.

FAISNÉIS DO THURASÓIRÍ

Cuireann Ionad ‘Discover Ireland’ léarscáileanna agus treoracha saor in aisce maidir le Baile Átha Cliath ar fáil, anuas ar an gcomhairle is fearr ar cad ba cheart duit a dhéanamh fad a bhíonn tú sa phríomhchathair.
Tabhair cuairt ar na saineolaithe ar Bhaile Átha Cliath ag:

 • Ionad ‘Visit Dublin’, 25 Sráid Suffolk, Baile Átha Cliath 2
 • Ionad Discover Ireland, 14 Sráid Uí Chonaill, Baile Átha Cliath 1
 • Ionad Cuairteoirí Bhaile Átha Cliath, 118 Sráid Grafton, Baile Átha Cliath 2
 • Ionad Cuairteoirí Bhaile Átha Cliath, 17 Sráid Uí Chonaill Íochtarach, Baile Átha Cliath 1
 • Ionad Discover Ireland, Críochfort 1 & 2, an Halla Teachta
 • Oifig Turasóirí Pobail Aerfort Bhaile Átha Cliath, Halla an Chontae, Bóthar na Mara, Dún Laoghaire
 • Téigh go dtí láithreán gréasáin Visit Dublin chun teacht ar bhreis faisnéise. Ceannaigh Cárta Fámaireachta Pas Bhaile Átha Cliath chun go leor airgid a shábháil.

NÍL BEALACH NÍOS FEARR ANN CHUN BAILE áTHA CLIATH A FHEICEÁIL NÁ TURAS FÁMAIREACHTA NA CATHRACH A DHÉANAMH.

Beidh comhaltaí cairdiúla foirne mar threoir duit trí thráchtaireacht ilteangach nó trí threoir bheo, a chinntíonn nár bhain an oiread sin spraoi riamh le fámaireacht!  Is féidir leat Léim Ann agus Léim Amach a oiread agus is mian leat ag aon cheann de na stadanna bus ar an mbealach agus scoth na radharc agus na nithe is díol spéise atá i mBaile Átha Cliath a fheiceáil. I measc na stadanna, tá Coláiste na Tríonóide, Stóras Guinness, Caisleán Bhaile Átha Cliath agus Ard-Mhúsaeim na hÉireann. Chomh maith leis sin, cuireann ‘City Sightseeing’ rogha speisialta istoíche ar fáil ar a dTuras Cathrach Istoíche. Tugann an turas cuairt ar na tithe galánta i mBaile Átha Cliath ón Tréimhse Sheoirseach agus ar na Dugthailte mórthaibhseacha nuafhorbartha, atá fíor-álainn istoíche.

Tá brón orainn, ach ní bheidh turais ar siúl Lá Fhéile Pádraig. Tá brón orainn, ach ní bheidh turais ar siúl Lá Fhéile Pádraig.

Turais Eile:
www.vikingsplash.ie


www.walkingtours.ie 


www.daytours.ie

www.paddywagontours.com


www.daytourcompany.com


www.kennedycarr.com

Turas Bhus na dTaibhsí agus


Turas an Chósta Thuaidh / Theas

TACAÍOCHT AGUS CÚNAMH
Is seirbhís saor in aisce speisialaithe í Seirbhís Chúnaimh do Thurasóirí in Éirinn a chuireann tacaíocht agus cúnamh láithreach ar fáil do thurasóirí a bhíonn thíos le coireacht fad a thugann siad cuairt ar Éirinn.